Miejsce Terapii
IRTA

Krzysztof Wierzbicki

Krzysztof Wierzbicki

Od 2005 roku pracuję z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz ich rodzinami. Początkowo pracowałem w Autism.WestMidlands gdzie przeszedłem również cykl szkoleń dla terapeutów osób z autyzmem. Od 2006 roku również w Herefordshire People's Advocacy. W latach 2008-2014 pracowałem w Stowarzyszeniu Terapeutów, od 2009 roku kierując merytorycznie zespołem pracy środowiskowej.

Pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi jak też ze szkołami, przedszkolami i ośrodkami, konsultując pracę z indywidualnym pacjentem lub grupą. Obecnie jestem terapeutą i prezesem Instytutu Rozwoju Terapii Autyzmu oraz psychoterapeutą psychologgia.pl. W styczniu 2013 roku rozpocząłem szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów".

Anna Szajkowska

Anna Szajkowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam m. in. podczas praktyk i stażu na oddziałach psychiatrycznych Powiatowego Szpitala im. W. Biegańskiego w Iławie. Odbyłam 15 miesięczny staż w Stowarzyszeniu Terapeutów pracując z dorosłymi osobami z ASD.  Obecnie od roku pracuję jako terapeuta prowadząc terapię indywidualną osób z ASD, początkowo w Zespole Pracy Środowiskowej Stowarzyszenia Terapeutów, a obecnie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracuję także wolontariacko w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) jako psycholog – udzielając konsultacji telefonicznych osobom doświadczającym kryzysu, niepełnosprawnym, cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych.

Jedną z moich pasji jest filozofia, ukończyłam studia licencjackie w tym zakresie. Ponadto w czasie wolnym zbieram książki (wymienia, adoptuje i wyszukuje na wyprzedażach w bibliotekach) i kiedy tylko mogę wracam na rodzinne Pojezierze Iławskie.

Magdalena Siewierska

Magdalena Siewierska

Jestem psychologiem, studia ukończyłam na uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2010 roku pracuję z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a od 2011 roku pracuję w środowisku tych osób. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Stowarzyszeniu Terapeutów oraz fundacji Synapsis. Ukończyłam podyplomowe studia Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w Szkole Psychoterapii w ośrodku INTRA.

Justyna Nakonieczna

Justyna Nakonieczna

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej studiów magisterskich na kierunku pedagogika ogólna i studiów licencjackich na kierunku praca socjalna. Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki - "Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie". Odbyłam roczny staż w Ośrodku Integracji Społecznej przy Białostockiej oraz byłam na dwutygodniowym wyjeździe w Zawadce Rymanowskiej z podopiecznymi tego Ośrodka. Pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi od 2010 roku, natomiast zawodowo od 2012 roku. Pracowałam w Zespole Pracy Środowiskowej Stowarzyszenia Terapeutów przy realizacji Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom.

Uwielbiam muzykę, czeskie kino, wciągające książki, a także zajmuję się eksploracją miejsc opuszczonych, a swą pasję łączę z fotografią.