Miejsce Terapii
IRTA

Krzysztof Wierzbicki

Krzysztof Wierzbicki

Od 2005 roku pracuję z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz ich rodzinami. Początkowo pracowałem w Autism.WestMidlands gdzie przeszedłem również cykl szkoleń dla terapeutów osób z autyzmem. Od 2006 roku również w Herefordshire People's Advocacy. W latach 2008-2014 pracowałem w Stowarzyszeniu Terapeutów, od 2009 roku kierując merytorycznie zespołem pracy środowiskowej.

Pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi jak też ze szkołami, przedszkolami i ośrodkami, konsultując pracę z indywidualnym pacjentem lub grupą. Obecnie jestem terapeutą i prezesem Instytutu Rozwoju Terapii Autyzmu oraz psychoterapeutą psychologgia.pl. W styczniu 2013 roku rozpocząłem szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów".

Anna Szajkowska

Anna Szajkowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam m. in. podczas praktyk i stażu na oddziałach psychiatrycznych Powiatowego Szpitala im. W. Biegańskiego w Iławie. Odbyłam 15 miesięczny staż w Stowarzyszeniu Terapeutów pracując z dorosłymi osobami z ASD.  Obecnie od roku pracuję jako terapeuta prowadząc terapię indywidualną osób z ASD, początkowo w Zespole Pracy Środowiskowej Stowarzyszenia Terapeutów, a obecnie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracuję także wolontariacko w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) jako psycholog – udzielając konsultacji telefonicznych osobom doświadczającym kryzysu, niepełnosprawnym, cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych.

Jedną z moich pasji jest filozofia, ukończyłam studia licencjackie w tym zakresie. Ponadto w czasie wolnym zbieram książki (wymienia, adoptuje i wyszukuje na wyprzedażach w bibliotekach) i kiedy tylko mogę wracam na rodzinne Pojezierze Iławskie.