Miejsce Terapii
IRTA

Terapia

IRTA dysponuje zespołem doświadczonych terapeutów dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, specjalizujących się w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, realizowanych w środowisku pacjenta: szkole, przedszkolu, domu, autobusie, ośrodkach opiekuńczych itp. Oferujemy również terapię dla dorosłych osób z ZA.

Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

IRTA specjalizuje się w prowadzeniu terapii osób z ASD poprzez indywidualną, środowiskową pracę z pacjentem. Pracujemy w domach, szkołach, ośrodkach terapeutycznych oraz w przestrzeni publicznej. Terapia z pacjentem jest prowadzona przez zespół terapeutyczny złożony z terapeuty/ów asystenta/ów i terapeuty prowadzącego. Pracę rozpoczynamy od przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, następnie stworzenia indywidualnego programu terapeutycznego, po czym pracujemy nie tylko z pacjentem (osobą z zaburzeniami psychicznymi), ale również z osobami, które mają istotny wpływ na możliwość skutecznej realizacji programu, jak rodzice, nauczyciele, inni terapeuci.

Diagnoza funkcjonalna

Jest to narzędzie mające na celu dokładne określenie charakterystyki funkcjonowania pacjenta, jego obecnych deficytów, problemów emocjonalnych, poznawczych, komunikacyjnych, społecznych.

Na diagnozę składają się

  • wywiady z rodzicami, opiekunami, osobami pracującymi z pacjentem (nauczyciele, terapeuci);
  • obserwacje pacjenta w środowisku;
  • analiza dotychczasowej dokumentacji pacjenta;
  • określenie wskazań/zaleceń do dalszej pracy z pacjentem, celów i zarysu programu terapeutycznego.

Indywidualna psychoterapia dorosłych osób z Zespołem Aspergera

Realizowana przez współpracujących z naszą Fundacją psychoterapeutów indywidualna psychoterapia skierowana do osób dorosłych z Zespołem Aspergera. Ma formę indywidualnych spotkań z wybranym psychoterapeutą, w określonym terminie i z określoną częstotliwością.

Nasi psychoterapeuci pracują w nurcie analitycznym lub poznawczo-behawioralnym.

Grupa wsparcia dla członków rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapraszam na terapeutyczną grupę wsparcia dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Skąd dopisek terapeutyczna? Przecież grupa wsparcia z założenia taka jest. No tak, ale w rzeczywistości grupy wsparcia często są miejscem wymiany doświadczeń, poznawania swoich historii, ‘obgadania się’ i niestety, pozbawione są pogłębionej pracy. Jednak wciąż doświadcza się sytuacji, do których zazwyczaj nie jesteśmy przygotowani i pojawiają się pytania. Dlaczego Ja? Czy On/Ona kiedyś wyzdrowieje? Kto się nim zaopiekuje? Dlaczego państwo tak mało mi pomaga? Dlaczego mój syn/brat zachowuje się w ten sposób? Jak się odnaleźć w roli rodzica, rodzeństwa osoby z zaburzeniem psychicznym? Jak sprawić by moja rodzina ‘działała’ wraz z osobą chorą? Czy możliwe jest życie gdzie nie wszystko jest podporządkowane opiece i terapii jednego z jej członków?

Zdrowie opiekunów, członków rodzin jest jednym z najważniejszych czynników wspierających, umożliwiających prawidłową terapię osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zapraszam wszystkie chętne osoby na darmową konsultację.

Kontakt: Krzysztof Wierzbicki 880 700 323

Krzysztof.Wierzbicki@irta.pl

Usługi opiekuńcze

Są to usługi skierowane do opiekunów osób z ASD, innymi zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych. Polegają na zapewnieniu profesjonalnej opieki, zorganizowaniu wolnego czasu, odebraniu ze szkoły czy placówki opiekuńczej.

Usługi te są realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Możemy zapewnić opiekę kilkugodzinną oraz w większym zakresie – np. kilkudniową czy weekendową.