Miejsce Terapii
IRTA

Oferta dla profesjonalistów

IRTA dysponuje zespołem doświadczonych terapeutów i profesjonalistów. Mamy w ofercie szkolenia, konsultacje, obsługę merytoryczną pracowników. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami, ośrodkami dziennego pobytu, terapeutami czy też innymi fundacjami.

Konsultacje osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Konsultacje dla zespołów pedagogów, nauczycieli mające na celu:

  • pomoc zespołom w organizowaniu pracy oraz rozwiązywaniu problemów w klasach, gdzie uczniem jest osoba ze spektrum autyzmu;
  • pomoc w rozumieniu problemów oraz potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu;
  • konsultacje oraz pomoc w tworzeniu programów pracy/dostosowywaniu programów pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.

Konsultacje dla terapeutów, pracowników socjalnych i innych specjalistów pracujących z osobami z ASD.

Konsultacje mogą dotyczyć pomocy w konstruowaniu planów pracy z osobami z ASD, pogłębienia zrozumienia psychopatologii pacjentów, pomocy superwizyjnej oraz innych, indywidualnych, charakterystycznych dla danej placówki problemów. Częstotliwość, długość oraz plan konsultacji jest indywidualnie uzgadniany z każdą instytucją, podobnie jak koszty konsultacji.

Obsługa merytoryczna

Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu dysponuje wykwalifikowaną kadrą terapeutów o różnorodnym doświadczeniu i wykształceniu mogących realizować i wspierać szereg projektów. Oferujemy wynajem naszych kadr terapeutycznych do:

  • kompleksowej realizacji projektów polegających na organizowaniu grup terapeutycznych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Treningi Umiejętności Społecznych, Treningi Samoobsługi, psychoedukacja, zajęcia klubowe/świetlicowe itp.) włącznie z opracowaniem scenariuszy zajęć - także realizowanych na terenie miasta (wycieczki, basen, nauka korzystania z komunikacji miejskiej itp.);
  • współpracy w zakresie realizowania projektów skierowanych do osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – prowadzenia grup terapeutycznych, współprowadzenia grup terapeutycznych, realizacji konkretnych zajęć, treningów, opracowywanie scenariuszy dla innych jednostek (także konsultacje dotyczące ich realizacji);
  • konsultacji merytorycznych dla kadr pracujących z osobami z ASD;
  • innych działań mających na celu wsparcie pracy danej jednostki w zakresie realizowanych przez nasz zespół usług.

Szkolenia

Jesteśmy otwarci na współpracę w kwestii szkoleń np. dla nauczycieli, kadry w ośrodkach itp. Nasi wykwalifikowani terapeuci chętnie podzielą się swoją wiedzą.